Systemisch werken

Systemisch werken is een manier om inzicht te krijgen in jouw plek in een systeem en hoe jij je verhoudt tot de andere personen in datzelfde systeem. Dit kan een familiesysteem zijn maar andere systemen zijn ook mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan het systeem waarin je werkt of de vriendengroep waar je onderdeel van bent. 

Door zicht te krijgen op je plek en hoe de verhoudingen liggen word duidelijk waarom om je steeds in dezelfde valkuilen stapt, waarom je bepaald gedrag vertoont en hoe je jezelf belemmert in jouw groei.

Systemisch werken is vooral gericht op de ervaring (hoe voelt het in je lijf) en op hoe jij een beweging kan maken die dienend is voor jouw ontwikkeling.

Berichten over Systemisch werken: